21. strokovno srečanje SIOUG - SIOUG 2016 - smo se posvetili trem ključnim vsebinskim sklopom predavanj in predstavitev: brez dobrega poznavanja adminstracije baz podatkov (DBA) in razvoja raznih aplikacij (APEX) v naših organizacijah še vedno ne gre, čeprav so nam razne 'oblačne' tehnologije in rešitve (Razvoj in oblak) vedno bolj razumljive in dostopne. Tehnološko smo se pa v 'drobovlje' oblakov posegli tudi z vsebinami na konferenci JavaSi'16, ki je tokrat potekala istočasno s strokovnim srečanjem SIOUG 2016.

 

Vsebinski sklopi SIOUG 2016

 

dba track
apex track
cloud track

 

Predavatelji na SIOUG 2016

 

dba track
apex track
cloud track