jezik/language:language

Vrstni red predavanj je urejen po alfabetičnem vrstnem redu naslovov predavanj.

 

Introduction to the Big Data World

Heli Helskyaho
engHeli Helskyaho
Miracle Finland Oyace director
Elise Valin Raki
Elise Valin-Raki
Fenniaace director

 

Abstract

Everybody is talking about Big Data. What does it really mean? What is Big Data and what is it used for? What are the research areas and tools for the area?

Managing decisions in real time using Oracle Real Time Decisions

 

Abstract

Oracle Real-Time Decisions (RTD) is adaptive, real-time decision management solution, which uses a combination of your explicitly defined business rules and automatically identified statistical information to deliver the best possible content to your customers for every single interaction. Real-time analytics can be incorporated in any type of business process or customer interaction and provide the best offers and recommendations for each and every customer.

Migracija na OBIEE 12c /več predstavitev in razprava/

Matjaz Zupan
Matjaž Zupan
engQubix Svetovanje

 

Abstract

Minilo je več kot dve leti od izida aktualne različice Oracle Business Intelligence, to je verzije 12c. Oracle Business Intelligence 12c je prinesla kar nekaj novosti, med katerimi je vsekakor na prvem mestu nov modul imenovan Visual Analyzer, ki je pomenil najavo novega orodja Orace Data Visualisation. Poleg tega pa je v 12c zaslediti tudi precej novosti v primerjavi s prejšnjimi verzijami, ki posegajo na področje uporabnikove izkušnje in samega razvoja aplikacij poslovne analitike. Očem običajno zakrita sprememba v OBI-ju pa je sprememba njegove arhitekture. Le ta je bistveno spremenjena v primerjaci z verzijo 11g, kar še posebej pride do izraza v projektih migracije na novo verzijo.

V predavanju, ki je mišljen kot neke vrste okrogla miza, ki ga pripravljam skupaj z Juretom Turelom iz Nuklearne elektrarne Krško in Iztokom Vozljem iz podjetja ETI, bom predstavili naše izkušnje in izzive s katerimi smo se srečali ob prehodu na Oracle Business Intelligence 12c. Hkrati, pa želimo vzpodbuditi tudi druge uporabnike Oracle Business Intelligence orodij k diskusiji in sodelovanju v panelu.

 

Oracle 12.2 funkcionalnosti za DWH & BI

Robert Koroec
engRobert Korošec
Oracle Software d.o.o.

 

Abstract

Opis in demosntracija Oracle 12.2 funkcionalnosti za DWH & BI:

  • Analytical Views.
  • In-Memory 12.2 (Join Groups, In-Memory Exspressions).
  • Attribute Clustering.
  • Integracija s Hadoop (BigData SQL).
  • Exadata (Columnar Flache Cache, Zone Maps, ...).

Oracle Analytic Cloud

iga Vaupot
engŽiga Vaupot
Qubix Svetovanje


Mojca Gros
Mojca Gros
Qubix Svetovanje

 

Abstract

Oracle Analytic Cloud (OAC) je integrirana platforma za poslovno analitiko, ki vključuje ključna 3 orodja poslovne analitike: Oracle Business Intelligence Cloud Service, Oracle Data Visualisation Cloud Service in Essbase Cloud Service.

OAC je oblačna storitev, ki vključuje vse ključne funkcionalnosti orodij, ki se jih sicer lahko uporablja v "on-premise" različici, pri čemer pa je ključna lastnost, da je mogoče celotno rešitev iz "on-premise" okolja preseliti v oblak, kjer deluje praktično brez sprememb, če odmislimo ponastavitve povezav do baz podatkov. Je pa v vseh orodjih v oblaku opazen bistven premik k poenostavljenju določenih funkcij orodij tako, da so le ta postala enostavnejša in bolj prijazna za uporabo. Na ta način lahko že malo bolj napredni uporabniki izdelajo zahtevnejše rešitve, kar v "zemeljski različici" orodij ni mogoče.

Oracle Data Visualisation in Advanced Analytics

iga Vaupot
Žiga Vaupot
engQubix Svetovanje

 

Abstract

Oracle Data Visualization Desktop in Oracle Data Visualization Cloud Service sta v zadnjih nekaj mesecih doživela nekaj dramatičnih sprememb in dopolnitev. Med slednjimi bi izpostavil bistveno izboljšano podporo naprednim analitičnim funkcijam.

Najprej so tu »out-of-the-box« funkcije, ki jih lahko kadarkoli vključimo v vizualizacijo podatkov, ki jih analiziramo.. Na primer, ko analiziramo časovne vrste, lahko z enim samim klikom dodamo trend prihodkov v zadnjem poslovnem letu na linijski graf. S samo enim dodatnim, pa na isti graf dodamo še napoved prihodkov v naslednjih nekaj časovnih periodah. Na ta način, uporabniki, ki nimajo posebnih znanj iz statistike ali operacijskih raziskav ali programiranja v R, zelo enostavno obogatijo svoja poročila.

Poleg uporabe "out-of-the-box" funkcij, imamo uporabniki uporabo kreirati lastne kalkulacije z uporabo naslednjih analitičnih funkcij, kot so trend (Trendline), gruče (Clusters), osamelci (Outliers) ali regresija (Regr). Čeprav bomo funkcion Forecast našli med funkcijami časovne vrste se le-ta lahko šteje med funkcije napredne analitike.

S pomočjo funkcije Evaluate_Script, pa lahko pokličemo in izvedemo zunanjo R skripto, ki smo jo pripravili in registrirali v sistemu.

Oracle Enterprise Metadata Management – comprehensive metadata management platform

 

Abstract

Trying to find an answer to a question which data is used by which application, can be a real challenge for number of companies, due to the proliferation of different IT technologies, tools, applications and systems that companies have in place. So, tracking the data to its source, i.e. performing impact analysis is many times very difficult exercise even for a trained IT personnel, and mission impossible for business users.

Oracle Enterprise Metadata Management (OEMM) is here to help. OEMM is a comprehensive metadata management platform, which can "harvest", i.e. reverse engineer and catalog metadata from virtually any metadata provider, including relational, Hadoop, ETL, BI, data modeling, and number of others.

Uvod v Oracle Data Visualisation

iga Vaupot
Žiga Vaupot
engQubix Svetovanje

 

Abstract

Vizualizacija podatkov v splošnem pomeni predstavitev informacij v grafični obliki. Na tak način je mogoče ugotoviti vzorce, trende in korelacije v podatkih, ki jih sicer ni mogoče opaziti v poročilih, tabelah in preglednicah. ts.

Danes se soočamo s poplavo podatkov, ki nastajajo v okviru in izven organizacij v katerih delujemo. S pomočjo vizualizacije podatkov pa lahko dobimo v te podatke popolnoma drug vpogled, postavimo povsem nova vprašanja in pridobimo povsem nove odgovore.

V primerjavi s klasičnimi pristopi v analizi podatkov, orodja za vizualizacijo podatkov, le ta dopolnjujejo tako, da:

  • Prikažemo vizualizirano podatkovno zgodbo: Gole številke in grafe dopolnimo s komentarji, ki se nanašajo na trenutno vizualizirane podatke, ter s tem izpostavimo ključne poudarke analize ter samo posredovanje informacij naredimo enostavnejše za razumevanje.
  • Prepoznavanje »signalov«: Slika pove več kot 1000 besed. Enostaven graf prikaže podatke jasneje, tako, da uporabniki lažje in hitreje identificirajo izstopajoče vrednosti in anomalije v podatkih.
  • Obvladovanje vedno večje količine podatkov: Količina podatkov se po nekaterih raziskavah, podvoji vsaki dve leti. S preslikavo podatkov v enostavnejše grafične prikaze, večje množice podatkov postanejo bolj razumljive pri odločanju. Vizualna interakcija z velikimi zbirkami podatkov poenostavi proces analize in razkriva nove informacije o poslovanju, kar ustvarja konkurenčne prednosti za organizacijo.

Oracle z svojo novo generacijo orodij in tehnologij za poslovno analitiko, omogoča uporabo le teh na osebnem računalniku in v oblaku, z uporabo aplikacije, ki je bodisi nameščena na uporabnikovem namizju, je dostopna preko spletnega uporabniškega vmesnika ali na mobilni napravi. Četudi se za le te produkte uporabljajo različna imena, kot sta na primer Data Visualization Desktop ali Visual Analyzer, gre v bistvo za ista orodja, ki imajo en sam cilj: učinkovito vizualizacijo podatkov.