Predavatelj: Tilen Faganel, Sunesis / Kumuluz

Na delavnici boste spoznali način gradnje skalabilnih spletnih aplikacij z uporabo mikrostoritev. Spoznali boste, kako razviti mikrostoritve v Javi z uporabo ogrodja KumuluzEE, kako jih zapakirati v vsebnike Docker. Prav tako boste spoznali, kako razviti uporabniški vmesnik z uporabo HTML5 in AngularJS v obliki SPA odjemalnih spletnih aplikacij ter jih preko storitev REST navezati na zaledne sisteme in podatkovno bazo. Razvito aplikacijo boste zagnali lokalno iz strežnika, nato pa jo boste še namestili na oblačno platformo.

Spoznali se boste z:

  • frontend: HTML5/JS/Angular
  • backend: Java in mikrostoritve
  • okolje: KumuluzEE (www.kumuluz.com)
  • vsebniki Docker

Razvojno okolje bo IntelliJ (https://www.jetbrains.com/idea/). Udeleženci delavnice potrebujete prenosni računalnik in prednaloženo razvojno okolje: