WORKSHOP: Mikrostoritve in cloud-native arhitektura z Javo - »Deep dive«

MatjazBJuric
engdr. Matjaž B. Jurič
UL FRI, Java Championace director


tilen faganel
Tilen Faganel
Sunesis, Kumuluz


Meznaric crop
Jan Meznarič
UL FRI in projekt Kumuluz

 

Subtitle: Serveless Java in kako narediti prehod iz Java EE aplikacijskih strežnikov na mikrostoritve

Abstract

V delavnici bomo na praktičnih primerih prikazali, kaj v resnici pomeni razviti aplikacijo skladno s koncepti cloud-native arhitekturo in kako uporabiti in izkoristiti prednosti mikrostoritev. Razvili bomo konkretno serverless Java aplikacijo, ki bo sledila konceptom in dobrim praksam cloud-native arhitekture ter prikazali, kako zasnovati, razviti in upravljati aplikacijo, sestavljeno iz samostojnih mikrostoritev, pakiranih v vsebnikih ter hkrati izkoristiti prednosti, od elastičnosti, prilagodljivosti, odpornosti na napake pa do morda najpomembnejše – kako povečati učinkovitost razvoja.

Pri tem se bomo seznanili z množico naprednih vidikov, kot so konfiguriranje mikrostoritev z uporabo konfiguracijskega strežnika, dinamično odkrivanje storitev z porazdeljevanjem obremenitve, najboljše prakse logiranja mikrostoritev, uporaba API prehodov, nadzor delovanja mikrostoritev in načini zbiranja metrik ter preverjanja zdravja in ostalih naprednih tem, kot so prekinjevalci toka, dogodkovne platforme (Kafka) in ostalo. Seznanili se bomo tudi z načini pakiranja aplikacij v Uber-JAR in načine njihovega pakiranja v vsebnike Docker.

Delavnica bo praktična in bo potekala na konkretnih primerih v razvojnem orodju. Priporočeno je osnovno poznavanje Jave, Maven, razvojnih orodij in storitev REST.