Arhitektura mikrostoritev z Javo – kaj moramo narediti za uspešen prehod

MatjazBJuric

tilen faganel
Tilen Faganel
Sunesis, Kumuluz

 

Abstract

Uporaba cloud-native arhitekture in mikrostoritev postaja nujnost za razvoj sodobnih aplikacij. V predstavitvi bomo prikazali, kako vzpostavit cloud-native arhitekturo z uporabo Jave oz. Jave EE. Glede na to, da je cloud-native arhitektura veliko več od preproste uporabe mikrostoritev, bomo najprej opredelili posamezne gradnike, od konfiguracije, odkrivanja storitev, API prehodov, logiranja, zbiranja metrik, zdravja, odpornosti na napake, dogodkov, prekinjevalcev toka in ostalega. Seveda bomo opredelili tudi elemente izvajalnega okolja, od vsebnikov, do repozitorijev in orkestracije. Nato se bomo posvetili dejanskemu prehodu na cloud-native arhitekturo, ki jo bomo osvetlili tudi z vidika organizacijskih sprememb in pomena DevOps. Predstavitev bo predstavljala tudi neke vrste uvod v delavnico na temo cloud-native arhitekture in mikrostoritev, ki bo potekala drugi dan konference.