OpenAPI 3 in novosti ter najboljše prakse pri razvoju (mikro)storitev REST

MatjazBJuric
engdr. Matjaž B. Jurič
UL FRI, Java Championace director


Gazvoda
Zvone Gazvoda
UL FRI, projekt Kumuluz

 

Abstract

V predstavitvi bomo pregledali najboljše prakse razvoja storitev REST. Začeli bomo z pregledom načinov specifikacije vmesnikov storitev REST in se posebej posvetili specifikaciji OpenAPI in novostim, ki jih prinaša verzija 3. Na praktičnem primeru bomo prikazali, kako pripraviti specifikacijo storitve REST ter kako te informacije uporabiti v programski kodi, kjer si bomo ogledali za to predvidene anotacije. Poleg tega bomo prikazali najboljše prakse pri razvoju mikrostoritev. Med drugim bomo prikazali, kako zagotoviti preverjanje stanja (zdravja) storitev, spremljati metrike med izvajanjem in zagotavljati odpornost na napake.