V letu 2019 načrtujemo nadaljevati s kratkimi strokovnimi srečanji/delavnicami (Meetup dogodki). Ta oblika prenosa znanja/izkušenj, sledenje novitetam in druženje, se kaže kot dobro sprejeta oblika zbiranja strokovnjakov iz različnih IT področji. V letu 2018 smo pričeli uporabljati tudi Meetup.com platformo, ki pa je razen oglaševanja dogodkov še ne znamo dobro uporabljati. Na tem bomo naredili korak naprej v 2019.

Osrednja letna konferenca ostaja v oktobru in v Portorožu. Seveda nadaljujemo z novim imenom MakeIT.

Za odločevalce v podjetjih bomo poskušali organizirati dogodek 'Leader's Circle' v Ljubljani. Pri tem bomo preverili zainteresiranost za sodelovanje pri ponudnikih rešitev.

V teku imamo dogovore za organizacijo DBA delavnico/seminar s predavateljem Mikeom Dietrichom (Oracle Corporation).

Med aktivnosti društva bomo v letu 2019 dodali nove vsebine kot npr. upravljanje s kritično infrastrukturo platforme za smart cities, … . To na eni strani pomeni, da se moramo bolj povezovati z organizacijami, ki že organizirajo dogodke iz teh področij in na drugi strani vzpostaviti stike s ponudniki tovrstnih storitev.

Grobi načrt aktivnosti društva SIOUG v 2019 je torej:
•  organizacija 1 APEX Meetupa
•  organizacija 1-2 DBA Meetupa
•  organizacija 1-2 Cloud Infrastructure Workshop-ov
•  organizacija 1-2 Meetupa z novimi vsebinami (IoT, …)
•  organizacija 1-2 Java&DevOps Meetupa (Razvoj Blockchain v Javi, …)
•  organizacija 'Leader's Circle 2019', pol dneva, september
•  organizacija DBA seminarja/delavnice, predavatelj Mike Dietrich (Oracle Corporation), 1 dan
•  organizacija konference »MakeIT'19«, 2 dni, oktober
•  podpora Oracle partnerjem pri organizaciji njihovih dogodkov
•  sodelovanje s HrOUG – skupni dogodki in/ali predavatelji
•  sodelovanje na EOUC sestankih in aktivnostih

Vsi podporni sistemi Joomla, MailChimp, SmartSheet, … za izvajanje aktivnosti društva ostanejo v uporabi še naprej. V januarju 2019 smo pa že naredili prehod na uporabo Google Gsuite, ki nam omogoča uporabo sistema za elektronsko pošto GMail, shramb datotek GDrive, … . V prvem četrtletju nameravamo tudi preseliti gostovanje web strani na ponudnika Hitrost.com.

 

Janez Zaletel, predsednik IO SIOUG

 

Program dela je bil sprejet na 21. redni letni skupščini društva SIOUG dne 30.1.2019.
 
conferences

Organiziramo


Strokovna srečanja, konference, seminarje, delavnice, meetupe, ...

Oglejte si ugodnosti članstva
 
connecting

Povezujemo


vse uporabnike Oracle tehnologij v Sloveniji

Postanite naš član