Namen društva SIOUG je vzpodbujati, vzpostaviti, vzdrževati in izboljševati dialog med slovenskimi Oracle uporabniki in družbo Oracle, s ciljem omogočiti uporabnikom  doseganje optimalnih rezultatov pri uporabi Oracle opreme, ki ga društvo dosega s tem, da :

 • Vzpostavlja, izboljšuje in pospešuje prosti pretok informacij med člani društva in družbo Oracle.
 • Vzpodbuja povratne informacije zaradi boljšega in hitrejšega odziva družbe Oracle na ideje, predloge in potrebe članov društva.
 • Pospešuje neposredno izmenjavo informacij med člani društva.
 • Organizira različne oblike izobraževanja (predavanja, seminarje, delavnice, strokovna srečanja, okrogle mize, tečaje, predstavitve).
 • Sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo z razvijanjem programske opreme.
 • Si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva.
 • Se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva.
 • Seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva.
 • Spodbuja strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje članov društva in se zavzema za izmenjavo izkušenj in strokovnjakov doma in v tujini.

Društvo uresničuje svoj namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:

 • Skrbi za izobraževanje in dvig strokovnega znanja svojih članov.
 • Organizira predavanja, strokovna srečanja in razprave, strokovne konference, tečaje in druge aktivnosti za strokovno izpopolnjevanje članov.
 • Organizira okrogle mize in strokovne razprave za vzpodbujanje dialoga med člani in drugimi strokovnjaki in uporabniki programske opreme Oracle, ter družbo Oracle.
 • Organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako vzpodbuja zanimanje javnosti za razvoj programske opreme.
 • Zalaga in izdaja strokovno literaturo in publikacije s področja dejavnosti društva.
 • Vzpodbuja sodelovanje z raziskovalnimi, univerzitetnimi in drugimi izobraževalnimi institucijami, posameznimi strokovnjaki, ter gospodarstvom pri posameznih projektih društva.
 • Vsestransko vzpodbuja strokovno dejavnost svojih članov.
 
conferences

Organiziramo


Strokovna srečanja, konference, seminarje, delavnice, meetupe, ...

Oglejte si ugodnosti članstva
 
connecting

Povezujemo


vse uporabnike Oracle tehnologij v Sloveniji

Postanite naš član