Članstvo v društvu SIOUG je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

Član društva SIOUG lahko postane vsak, ki uporablja tehnologijo Oracle, namenjeno komercialni rabi in je imetnik najmanj ene licence opreme Oracle ali dela kot strokovnjak s programsko opremo Oracle v organizaciji, ki je imetnik najmanj ene licence programske opreme Oracle ali dela v družbi Oracle.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino.

Društvo ima redne in častne člane.

Člani društva ter pooblaščene osebe pravnih oseb članic društva sodelujejo pri upravljanju društva neposredno ali posredno po predstavnikih, ki so izvoljeni v organe društva oziroma po zastopniku društva na način, ki je določen s statutom.


V čem se razlikuje članstvo fizične osebe od članstva pravne osebe?

V primeru kolektivnega članstva (pravne osebe) koristijo članske ugodnosti njeni zaposleni kot pooblaščene osebe pravnih oseb. Podjetje (pravna oseba), s številom plačanih članarin samo izbere, kolikim svojim zaposlenim bo omogočilo koriščenje vseh ugodnosti članstva v društvu. Najpomembnejše pri tem pa je, da pri taki vrsti članstva koristniki ugodnosti iz podjetja niso vnaprej poimensko določeni, temveč lahko pri vsaki ugodnosti članarino koristi kdorkoli iz podjetja, seveda do števila plačanih članarin. Poglejmo primer:

  • Podjetje se včlani v društvo SIOUG kot pravna oseba in pri tem plača članarino za pet svojih zaposlenih. Le-ti niso poimenski člani društva kot fizične osebe, temveč v društvu zastopajo svoje podjetje kot pooblaščene osebe pravne osebe - člani.
  • Pri plačilu kotizacije za udeležbo osmih svojih zaposlenih na osrednji letni konferenci SIOUG je podjetje za pet svojih udeležencev upravičeno do članskega popusta, za preostale tri pa mora plačati polno ceno. Pri tem ni pomembno, za katerih pet svojih zaposlenih bo uveljavljalo popust.
  • Pri udeležbi na katerikoli od ostalih celodnevnih prireditev v tekočem letu, bo pet zaposlenih iz podjetja upravičeno do brezplačne udeležbe oziroma priznanega članskega popusta. Tudi tu imena zaposlenih, ki koristijo ugodnost članstva, niso pomembna in ni potrebno, da so to iste osebe, za katere je podjetje že koristilo ugodnosti članstva ob plačilu kotizacije za letno konferenco SIOUG.

Pristopne izjave:

Pristopna izjava za fizične osebe

Pristopna izjava za pravne osebe

 
conferences

Organiziramo


Strokovna srečanja, konference, seminarje, delavnice, meetupe, ...

Oglejte si ugodnosti članstva
 
connecting

Povezujemo


vse uporabnike Oracle tehnologij v Sloveniji

Postanite naš član