Seminar: Edition-Based Redefinition (EBR) - an Oracle Database capability to support online application upgrade

Sreda, 23. maj 2018, od 9:00 do 17:15

Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani

Po uspešno izvedenem in med uporabniki Oracle baze podatkov dobro sprejetim seminarjem v Nemčiji, na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem in v Romuniji z veseljem najavljamo enodnevni seminar o EBR tudi v Sloveniji. Funkcionalnost podatkovne baze Oracle EBR je še malo poznana, a nam lahko pomaga rešiti marsikatero težavo, s katero se srečujemo vsakodnevno pri nadgradnjah naših informacijskih rešitev. Ravno tako je uporabna med razvojem aplikacij, katerih programska logika je v obliki PL/SQL kode. EBR lahko uporabimo brez dodatnega licenciranja.


Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen tako razvijalcem kot DBA-jem. Prvi bodo spoznali kako lahko EBR vpeljemo v razvojni cikel aplikacij, obojim pa bo koristil za razumevanje namestitvenega cikla. Hkrati bodo pojasnjeni osnovni pojmi in mehanizmi, katerih razumevanje je nujno za njegovo učinkovito in pravilno uporabo.

Seminar je zanimiv tudi za tiste, ki EBR-ja ne uporabljajo, saj so pojasnjeni teoretični in praktični koncepti, katere je potrebno upoštevati pri aplikativnih nadgradnjah brez, oz. s čimkrajšimi  prekinitvami. Predavatelj te koncepte zelo dobro pozna, saj je bil del ekipe, ki je izdelala analizo zahtev in konceptualni načrt EBR-ja.

 

Kaj je torej EBR in katere probleme rešuje?

Običajno obsega nadgradnja aplikativnih objektov v podatkovni bazi Oracle spremembo dveh ali več funkcionalno povezanih objektov. Ker vsak DDL ukaz implicitno izvede 'commit', celotna namestitev nadgradnje ne more biti izvedena kot ena transakcija. To pomeni, da je sistem v nekonsistentnem stanju od trenutka prve spremembe in končno integriteto pridobi šele po uspešnem zaključku namestitve.

V kolikor ne uporabljamo funkcionalnosti EBR, je edina pravilna pot za tovrstne nadgradnje predhodna zaustavitev aplikacije, ki uporablja objekte v podatkovni bazi. EBR nam ponuja možnost narediti semantično kopijo aplikativnih objektov. Spremembe nato delamo na tej ločeni kopiji, nespremenjene originalne objekte pa med nadgradnjo nemoteno uporablja aktivna aplikacija. Originalni in spremenjeni podatkovni objekti so med seboj transakcijsko sinhronizirani. Ko so popravljeni objekti pripravljeni za objavo, le-to naredimo med samim delovanjem aplikacije (hot rollover).

Na ta način naredimo želene strukturne spremembe aplikativnih objektov brez zaustavljanja aplikacije. Kopija objektov je narejena na 'copy-on-write' način, tako, da prostor zavzemajo le dejansko spremenjeni objekti.

 

O čem bomo govorili na seminarju?

Na seminarju bodo predstavljeni izzivi, ki jih rešuje EBR, kako ga lahko vpeljemo v naš proces nameščanja aplikativnih sprememb na podatkovno bazo, predvsem pa bodo pojasnjene osnove, ki jih moramo razumeti, da lahko suvereno načrtujemo in izvedemo proces nameščanja sprememb brez zaustavljanja aplikacij. Prikazana bo uporaba SQL stavkov in PL/SQL ukazov, s katerimi bomo lahko na novo pridobljeno znanje prenesli v prakso. 

Vsebino nam bo predavatelj podal preko predstavitve in demo primerov:

 1. Konceptualni izzivi pri nadgradnji aplikacij brez prekinitve delovanja
  (zero-downtime application patching)

Izpolnitev tega cilja implicira, da sta verzija objektov pred začetkom nadgradnje in po njej v sočasni uporabi s strani aplikacije.. Tak pristop zahteva dvosmerno transakcijsko sinhronizacijo; pogledali si bomo kaj to pomeni za vse aplikacijske nivoje, od connection poola do brskalnika.  

 1. Osnovni pojmi za razumevanje delovanja EBR:

Naredili si bomo preprost model, katarega bomo uporabili za razumevanje pojmov:

 • edition
 • editioning view
 • crossedition trigger
 • priprava baze na uporabo EBR

Razlaga bo v tej fazi še konceptualna in v celoti prikazana s slikami. Na ta način bomo lahko, korak za korakom, videli kako z EBR -jem dosežemo »hot rollover«, t.j. prehod na novo verzijo aplikacijskih objektov med neprekinjenim delovanjem aplikacije.

 1. Razlaga SQL stavkov, s katerimi implementiramo EBR

Sedaj, ko razumemo osnove delovanja EBR, lahko pogledamo primer z uporabo SQL*Plus-a. Namen ni samo prikaz SQL sintakso in semantiko, ampak tudi izpostaviti pomembnejše konceptualne izzive in njihove rešitve. Kot se za pravo demonstracijo spodobi, bomo prikaz delovanja EBR-ja izvedli na sistemu, kjer sočasno in neprekinjeno potekajo insert, update in delete operacije simuliranih OLTP uporabnikov. Tu bomo uporabili zgolj SQL stavke.

 1. Razlaga konkretnega primera uporabe EBR

Z razumevanjem delovanja v točki 4, lahko pogledamo še naprednejši primer uporabe, izvedbo nadgradnje aplikacijskih objektov.

Tu bomo izvedli SQL ukaze iz PL/SQL programov in videli zakaj je to priporočen pristop.

 1. Vprašanja in diskusija

 

Potrebna predznanja

Osnovno poznavanje delovanja Oracle podatkovne baze in jezika PL/SQL.

 

O predavatelju

Bryn Llewellyn dela na področju računalništva že več kot 40 let. Oraclu UK, oz. natančneje evropskemu razvojnemu centru, se je pridružil leta 1990, da bi delal v razvojni skupini, ki je bila zadolžena za Oracle Designer. Nato se je preselil v skupino, ki je razvijala Oracle Text in v skupino svetovalcev kot Text specialist za področje Evrope. Leta 1996 se je preselil v Redwood Shores in se pridružil Oracle Text Technical Marketing skupini. Od leta 2001 je product manager za PL/SQL. Poleg tega je leta 2005 postal odgovoren za edition-based redefinition.

Zakaj je Bryn Llewellyn pravi predavatelj za EBR?

Bryn je bil del ekipe, ki je izdelala analizo zahtev in konceptualni načrt EBR-ja. Poleg tega je bil product manager za EBR še pred naznanitvijo verzije Oracle baze 11.2 na Oracle OpenWorld 2009 (to je verzija, ki je uvedla EBR). Še vedno sodeluje pri konceptualnem načrtovanju EBR-ja pri vsaki novi verziji baze.

Težko je prešteti koliko predavanj o EBR-ju je že izvedel, tako na konferencah kot online dogodkih. Mnogim strankam je svetoval glede vpeljave in uporabe EBR-ja. 


Urnik seminarja

 • 08:15 - 09:00 Registracija udeležencev ob kavici in rogljičku
 • 09:00 - 09:10 Uvod
 • 09:10 – 11:10 EBR seminar 1. del
 • 11:10 – 11:30 Odmor s kavo
 • 11:30 – 13:00 EBR seminar 2. del
 • 13:00 – 14:00 kosilo
 • 14:00 – 15:30 EBR seminar 3. del
 • 15:30 – 15:45 Odmor s kavo
 • 15:45 – 17:15  EBR seminar 4. del

Lokacija

Seminar bo potekal v Poslovni hiši Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Poskrbljeno je tudi za brezplačno parkiranje.

 

Kotizacija in prijave

Kotizacija za udeležbo na seminarju je 138,00€ + 22% ddv. Plačilo z ddv znaša 168,36 € in vključuje udeležbo na seminarju, osvežitve med odmori in kosilo. Zagotovljeno je tudi brezplačno parkiranje.

Člani društva SIOUG imate 10% popust.

Priporočamo vam, da s prijavo pohitite, saj je število mest na seminarju omejeno in bomo upoštevali pravilo ''prvi pride''.

Na osnovi vaše prijave vam bomo izstavili račun, ki bo osnova za vaše plačilo.

Zadnji rok za odjavo udeležbe je 3 dni pred izvedbo seminarja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 30 % kotizacije. Odjavo morate poslati v pisni obliki na elektronski naslov elizabeta.gruden@sioug.si .

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo - Jure Bratina (jure.bratina@sioug.si , 041-226-983) in Elizabeta Gruden (elizabeta.gruden@sioug.si , 041-799-666).