4. SIOUG DBA Meetup

Sreda, 20. junij 2018, Poligon, Ljubljana 
 

Na našem četrtem srečanju nam bo Samo Dečman iz podjetja 3GEN predstavil na kakšne načine lahko dosežemo visoko razpoložljivost obstoječih aplikativnih povezav na Oracle podatkovno bazo in preko demo primerov pokazal kaj se zgodi v praksi, ko pride do izpada bazne instance, ki streže določeno skupino aplikativnih sej. Po predavanju sledi sproščeno druženje ob pijači.

Pridružite se nam na brezplačnem dogodku v sredo, 20.6.2018 v prostorih Poligona, Tobačna ulica 5 v Ljubljani!

Tema predstavitve

3GEN kot izvajalec sistemske podpore na infrastrukturi Ministrstva za javno upravo upravlja s podatkovnimi bazami in aplikacijskimi strežniki, kateri gostujejo kritične aplikacije, pričakovana razpoložljivost teh aplikacij je zato zelo visoka. Visoko razpoložljivost lahko dosežemo na več načinov, na tokratnem DBA meetupu pa nam bo Samo Dečman predstavil naslednje tematike:

1.) Koncepti visoke razpoložljivosti
2.) pomen prehoda iz uporabe SID-a na service name
3.) connect time failover, run time failover + demo primer
4.) JDBC THIN, Fast Connection Failover (FCF) + demo primer
5.) JDBC OCI, Transparent Application Failover (TAF) + demo primer
6.) Universal Connection Pool (UCP) + demo primer

V primeru, da bodo udeleženci izkazali zanimanje, lahko Samo predstavi še naslednji dve tematiki:
7.) Connection Manager + demo primer
8.) Dataguard Broker Observer, Fast Start Failover (FSF) + demo primer

Predavanje bo tako predvidoma trajalo med 60 - 90 minut, odvisno od obdelanih tematik. Vsi demo primeri bodo narejeni v živo, tako da bodo imelu udeleženci možnost sproti postavljati vprašanja.

Na tokratnem meetupu bi udeležence tudi vzpodbudili, da po dogodku ostanejo na družabnem delu oz. na pijači, po zaključku predavanja. Poleg tehnične vsebine, bi se pogovorili o željah, pričakovanjih in usmeritvah glede vsebine bodočih DBA meetupov in naboru tematik, ki bi bile za vas zanimive. Izjemno veseli bi bili vaše aktivne udeležbe pri bodočem soustvarjanju in predstavitvi DBA vsebin, saj bomo imeli od tega vsi koristi, tega pa žal ne moremo doseči brez aktivnega deljenja izkušenj in sodelovanja sirše skupnosti.

Urnik

Predviden je naslednji urnik srečanja:

16:30 

 Zbiranje udeležencev 

16:45

 Uvodni pozdrav

17:00

 Predavanje: Visoka razpoložljivost na Oracle podatkovni bazi

18:30

 Rezime dogodka, izmenjave izkušenj, oblikovanje vsebine naslednjega srečanja, druženje, ...

Prijave

Prijave so odprte na Meetup platformi in na spletni strani, za vse dodatne informacije lahko pošljte e-pošto na naslov: jure.bratina@sioug.si (041-226-983).