DBA Meetup

Sreda, 20. februar 2019, 16:30 - 19:00

Unistar LC d.o.o., Litostrojska cesta 56, Ljubljana

V sredo 20. februarja 2019 je bil izveden DBA meetup »Praktične izkušnje uporabe sistemov za dodeljevanje zahtevkov (ticketing)«. Jakob Holešek iz podjetja UBS Solutions AG, je z nami delil izkušnje, uspehe, neuspehe in zgodbe uporabe sistemov za zahtevke (requests, tickets).

Jakob je govoril o praktičnih izkušnjah uporabe sistemov za dodeljevanje zahtevkov (ticketing), kako nam lahko pomagajo pri vsakodnevnem delu ter kako lahko ob njihovi nepravilni uporabi po nepotrebnem izgubljamo čas in energijo za upravljanje dodeljenih opravil. Potrebno se je zavedati, da nam vsako zaključeno opravilo in evidentiran postopek reševanja služi tudi kot baza znanja in pomoč pri reševanju novih zahtevkov. Če sistema 'ticketing' ne uporabljamo, se na nam dodeljena opravila lahko »pozabi«, njihova izvedba zakasni, opravilo, ki ga predamo nekomu drugemu, se lahko »izgubi«, nimamo zgodovine, kaj se je z zahtevkom dogajalo, … kar vse rezultira v nezadovoljstvu naših strank.

Meetup je obiskalo 20 udeležencev iz 17 podjetij.

 IMG 20190220 171114 Medium