IoT tehnologija in pametni koraki v Industrijo 4.0

Kateri so koraki v smeri Industrije 4.0, ki podjetjem omogočajo
vpeljavo novih tehnologij, novih poslovnih modelov,
optimizacije proizvodnih procesov in storitev?

Četrtek, 18. april  2019, od 9:00 do 13:00

Tehnološki park Ljubljana, Tehnološki park 19, Dvorana B3

 

Dogodek je namenjen prikazu uporabe dane IoT tehnologije z namenom izgradnje povezljivega digitalnega organizma po smernicah Industrije 4.0, ki lahko pripomore k merljivemu dvigu produktivnosti in konkurenčnosti podjetij in domače industrije. Predstavili bomo primere dobre prakse, razpoložljivo tehnologijo in varne korake uporabe IoT tehnologije.

 

Urnik in vsebina predstavitev

08:15 - 09:00

Prihod in registracija udeležencev

09:00 - 09:15

Uvodni pozdrav, predstavitev vsebine dogodka
SIOUG, 3 PORT

09:15 - 09:40

Kako do novih poslovnih modelov z IoT tehnologijo in Industrijo 4.0
Simon Ražman, 3 PORT

Primeri dobre prakse izgradnje novih poslovnih modelov v svetu in potrebne komponente IoT platform.Dana IoT tehnologija, izboljšana infrastruktura za komunikacijo z napravami nam v sozvočju z digitalno spletno tehnologijo ter povezljivimi oblačnimi rešitvami, omogočajo izgradnjo povsem novih rešitev in servisov. Tudi za že obstoječe končne produkte ali proizvodne stroje. IoT tehnologija tako zavzame vlogo omogočevalca  izgradnje povsem novih poslovnih modelov, ki lahko produkt diferencirajo, nadgradijo ter mu posledično dvignejo konkurenčnost.  

09:40 - 10:00

Prednosti uvedbe preventivnega vzdrževanja v smeri preprečevanja neplaniranih zastojev v industriji
Branko Plešnik, ABB

Po navedbah IEA, WEO 2017, se več kot 40% vse svetovno proizvedene električne energije porabi v težki industriji, kar dve tretjine te električne energije porabijo elektromotorji. To pomeni, da se na elektromotorjih potroši okoli 30% vse proizvedene električne energije. Prav ti podatki kažejo pomembnost nemotenega delovanja elektromotorjev v industriji. Ne planirana zaustavitev proizvodnje običajno povzročajo stresne trenutke in hkrati visoke stroške izpada. Pri ABB imamo razvite rešitve, ki nam pomagajo eliminirati ne planirane ustavitve hkrati pa nam lahko pomagajo optimizirati samo proizvodnjo.

10:00 - 10:30

Primeri uporabe in prednosti ABB Smart senzorja za preventivno vzdrževanje elektromotorjev 
Jani Plesničar, ABB

Spremljanje stanja motorjev je bilo v preteklosti drago in zaradi tega nesmiselno za uporabo pri večini motorjev. Posledično je večina teh motorjev delovala dokler ni prišlo do napake. Nova stroškovno učinkovita rešitev iz ABB-ja vse to spremeni. Vračilna doba investicije je ocenjena na manj kot leto dni in omogoča oddaljeni nadzor za praktično vse NN asinhronske motorje. Končni uporabnik tako lahko izvaja nadzor stanja za celotno inštalirano bazo. Spremljanje stanja pomeni, da se lahko vse aktivnosti vzdrževanja načrtujejo vnaprej, kar zmanjšuje in podaljša življenjsko dobo motorjev.

10:30 - 11:00

Odmor

11:00 - 11:45

Vloga slovenske IoT platforme SMIP in varni koraki postavitve povezljivega IoT ekosistema 
Damjan Šavko, 3 PORT

Digitalizacija procesov in ustvarjanje dodane vrednosti prek podatkov vključuje tri korake. Prvi je zajem podatkov, prek katerega podatke vzorčimo, normaliziramo in prenesemo v podatkovni oblak. Ta prenos mora biti varen in zanesljiv. V drugem koraku se ti podatki zbirajo, obdelujejo ter vizualizirajo uporabnikom tako v realnem času kakor prek grafikonov z zgodovinskimi meritvami. Tako zbrane podatke lahko prek standardnih API-jev delimo z drugimi zalednimi sistemi in s tem omogočimo visoko stopnjo povezljivosti ter integracije. Sedaj, ko imamo vzpostavljene vse gradnike za spremljanje in nadzor lahko sledi še tretji korak, ko prek raznovrstnih metod umetne inteligence in strojnega učenja iz podatkov izvlečemo informacije, ki nam omogočajo izgradnjo sistema z visoko dodano vrednostjo za naše poslovne procese.

11:45 - 12:30

Oracle IoT-Enable Your Business Applications 
Anamarija Mlinarić, Tomislav Zrnc

Extend your supply chain, enterprise resource planning, and customer experience applications to the physical world, driving automation powered by intelligent predictive algorithms and digital twins. Oracle Internet of Things Applications delivers a world-class set of IoT applications for enterprise assets, production lines, transportation fleets, and mobile workers. Get smart with predictive, machine learning algorithms and quickly extend core Supply Chain Management, Customer Experience, Human Capital Management and Enterprise Resource Planning processes with real-time IoT data and insights.

Predavanje bo v angleškem jeziku.

12:30 - 12:40

Zaključek
3 PORT, SIOUG

12:40 - 13:00

Druženje ob prigrizku

 

Prijava in kotizacija

Udeležba na dogodku je brezplačna. Obvezna pa je prijava preko PRIJAVNICE.

Morebitne odjave nam sporočite najkasneje do vključno ponedeljka, 18. 4. 2019. V primeru, da prijave ne boste preklicali, dogodka pa se vseeno ne boste udeležili, vam bomo zaračunali administrativne stroške organizacije (40,00€ brez DDV oz. 48,80€ z DDV).

Dodatne informacije: elizabeta.gruden@sioug.si (041-799-666) ali dejan.begovic@sioug.si (041-291-771)

 

 

Lokacija


Tehnološki park 19, Ljubljana

Stavba B, Dvorana B3

 

Prijava na dogodek!

 

Organizator

sioug2019

 

v sodelovanju s

3port

https://www.3-port.si/

 

https://new.abb.com/si

 

oracle

www.oracle.com

 

Podporniki

http://www.tp-lj.si/sl

 

 

Logo

https://www.osir-erpis.eu/