Povzetek

"Kakšen je vaš backup plan?" je najpogostejše vprašanje raznih IT revizorjev po podjetjih, še posebej v bankah.

Tako vprašanje nas vedno nekoliko spravi v zadrego. Naš backup plan je namreč "real time" backup plan, kar pa je revizorjem pogosto težko razložiti in njim še težje razumeti.

Backup se namreč posebej ne izvaja nikoli, prikrito pa kar ves čas, vzporedno z normalnim delom. Kljub temu naš "real backup" vsebuje vse običajne backup značilnosti:

  • možnost shranjevanja zelo velikih količin podatkov;
  • izvajanje (shranjevanje in vračanje) v neverjetno kratkem času;
  • kompresijo z uporabo deduplikacije;
  • hranjenje dolge zgodovine

in po novem, z opcijo PERFECT RECALL, tudi sprotno shranjevanje do vključno zadnje potrjene transakcije.