*less architectures

 

Abstract

It is 2017 and the Serverless compute revolution is a little over two years old. Serverless is a relatively new concept in software architecture, but is one that is very likely to have an impact as large as other cloud computing innovations. Through technology advances, tooling improvements and shared learning in Serverless application architecture, many engineering teams will have the building blocks they need to accelerate, and even transform, how they do product development.

Key benefits of attending this presentation is to give you ideas what Serverless is and what it isn't, why it is important and some already proven examples of using Serverless architectures.

Finally, companies that adopt Serverless, and adapt their culture to support it, are the ones that will lead us into the future.

A Quick and Dirty guide to Kubernetes

Mitja Bezenek
Mitja Bezenšek
Outfit7 Ltd. (Slovenian subsidiary Ekipa2 d.o.o.)

 

Abstract

A hands-on presentation showing how a Java developer can quickly start using Kubernetes as a platform for their apps. During the presentation we'll deploy a fully functional microservices Java application to Kubernetes from scratch and explain the main Kubernetes concepts as we go. We'll also share some best practices and implementation details we use at Outfit7 for our own apps.

Uporaba standarda OASIS - ebMS 3.0 za elektronsko poslovanje

Joze Rihtarsic
Jože Rihtaršič
Vrhovno sodišče RS

 

Abstract

Elektronska izmenjava podatkov med podjetji in organizacijami ni novost v modernem poslovanju. Znano je, da elektronsko poslovanje prinaša mnogo prednosti, vendar se manj govori o tem, da postaja vzdrževanje integracij z naraščanjem števila e-storitev in števila partnerjev, s katerimi poslujemo po elektronski poti, vedno večji strošek ter vedno večji arhitekturni in produkcijski zalogaj. Vrhovno sodišče RS pričakuje povečanje e-poslovanja sodišč z različnimi strankami, kot so: odvetniki, tožilci, notarji, banke, zavarovalnice... Večino večjih strank ima lastne informacijske sisteme, zato komunikacija preko portalov ni tako učinkovita kot možnost neposredne integracije informacijskih sistemov.

Zato je eden od IT izzivov VSRS izbira primerne arhitekture, tehnologij in standardov za e-poslovanje, ki bi omogočal dinamično dodajanje/spreminjanje storitev ali partnerjev brez programiranja. Pri tem je smiselno iskati rešitve, ki so splošno sprejete, cenovno dostopne in preproste za uporabo. Poleg tega je smotrno upoštevati smernice Evropske komisije, ki so se oblikovale pri vzpostavljanju enotnega digitalnega trga Evrope. Za ta namen je bilo v preteklosti izdelanih kar nekaj projektov, v katerih so sodelovali strokovnjaki, gospodarstveniki in predstavniki javnega sektorja iz večjega števila članic EU. Cilj projektov je bil izdelava infrastrukture za čezmejno elektronsko poslovanje na področju javnega naročanja, zdravstva, javne uprave... Kot najprimernejši standard za elektronsko izmenjavo podatkov in dokumentov se je uveljavil standard OASIS ebMS 3.0.

Standard ebMS 3.0 (ebXML Messaging Service) izhaja iz družine standardov ebXML (Electronic Business using eXtensible Markup Language), ki jih razvija organizacija OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) v sodelovanju z organizacijo UN/CEFACT z namenom zagotovitve moderne, na XML temelječe odprte infrastrukture, ki bi omogočila globalno elektronsko poslovanje na interoperabilen, varen in konsistenten način. Standard predpisuje komunikacijsko nevtralen mehanizem, ki temelji na SOAP sporočilih in rešuje tehnična vprašanja glede naslavljanja, varnosti, zanesljivosti prenosa, preverjanja avtentičnosti sporočil itd. Osnovni koncept komunikacije temelji na implementaciji transportnega modula, t. im. »Messaging Service Handler« (v nadaljevanju MSH). Par MSH modulov, nameščenih pri pošiljatelju in naslovniku, izvaja transport sporočil med prejemnikom in naslovnikom na varen in zanesljiv način. Z namenom pospeševanja e-poslovanja z uporabo ebMS 3.0 standarda je VSRS v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije razvilo aplikacijo Laurentius, ki je implementacija transportnega modula MSH in bazira na odprto-kodnih JEE tehnologijah.

Ciljna tematika prezentacije bo predstavitev standarda ebMS 3.0. Kratkemu opisu arhitekture modularnega informacijskega sistema sodišč, ki bazira na JEE tehnologijah, bo sledil opis modula EVIP (evidenca izhodne in dohodne pošte) za pošiljanje in sprejem sodnih pošiljk. Vsa sodišča na letni ravni prejmejo več kot 2 milijona sodnih pošiljk in odpravijo okoli 6 milijonov pošiljk, kar povzroči do 10 milijonov evrov stroškov samo za poštne storitve. Zaradi velikega števila sodnih pošiljk je prehod na elektronsko poslovanje za sodišča izjemnega pomena. V nadaljevanju bo podrobneje predstavljen standard ebMS 3.0 in razlogi, zakaj ga je Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču RS določil kot osnovi standard za elektronsko poslovanje. Sledila bo predstavitev aplikacije Laurentius, ki je bila razvita s pomočjo prosto-dostopnih oblačnih storitev, kot so Github, Travis CI, maven-repo. Prikazan bo tudi praktični primer sodelovanja javnega in gospodarskega sektorja, kjer je razvoj programske opreme potekal na sodišču, "naročnik" nekaterih funkcionalnih zahtev in skrbnik kvalitete izdelka pa je bila članica ZBS. Končni izdelek je prosto dostopen pod licenco EUPL in je namenjen uporabi tako v javnem kot zasebnem sektorju.

From Angular to Oracle JET

geertjan wielenga
Geertjan Wielenga
ORACLE Netherlands

 

Abstract

Oracle JET (oraclejet.org) is a new toolkit of JavaScript solutions that has been open sourced by Oracle. It used throughout Oracle as the basis of applications that interact with the Cloud. From a single JavaScript codebase, web apps and mobile apps can be generated via Cordova. It is Oracle’s new strategic JavaScript platform and increasing numbers of Oracle developers are making use of it, as well as enterprises around the world, such as Tesco.At the same time, other JavaScript solutions exist. AngularJS is probably the most well known frontend framework in the JavaScript ecosystem. The basic AngularJS terminology is established and a lot of experience has been built up around it throughout the JavaScript world.In this session, the two approaches will be compared and you will walk away knowing which choice is best for you!

I this session we will discuss the similarities/differences between Angular and Oracle JET (oraclejet.org) via a real code example on GitHub.

JavaScript Confessions of a Java Developer

geertjan wielenga
Geertjan Wielenga
ORACLE Netherlands

 

Abstract

Traditionally, Java developers have a strong dislike for JavaScript. Justifiably so, of course. JavaScript lacks a range of features that we all know and love in Java. However, JavaScript has been gradually taking over the frontend landscape. Since JavaScript is the native language of the browser and the browser is available on all devices, the relevance of JavaScript is no longer in question. The only question is how to choose the right tools for the job, since the JavaScript ecosystem is filled with a wide range of technologies, libraries, and tools.

In this session, you will learn how the speaker, a Java developer, has bit by bit, over time, come to like JavaScript. Not so much the language, but the ecosystem and the range of possibilities available. By the end of the session, you will have a thorough perspective on everything the JavaScript ecosystem can do for you, as a Java developer, and how you can make sense of the instability/vibrancy of the JavaScript ecosystem, too.

Java EE 8

david delabasse
David Delabassee
ORACLE Corporation

 

Abstract

Java EE 8 will be finalized a few weeks prior JavaSi'17 conference, so it would make sense to have session dedicated to that important milestone.