EnMasse : open sourcing the messaging and IoT

paolo patierno
 
 
ulf
eng Ulf Lilleengen
Red Hat

 

Abstract

Out there there are a lot of "closed" source products for developing messaging and IoT based solutions. What if you want to have more control on your platform ? EnMasse is the answer!

It's a totally "open" source messaging-as-a-service platform which can be deployed on-premise, in the cloud or even in an hybrid scenario. At the same time it aims to be highly scalable in terms of throughput and the number of connections, based on standard protocols like AMQP 1.0 and MQTT and provides different patterns for messages exchange. Its nature makes EnMasse a great solution for IoT deployments in order to handle millions of connected devices for ingesting telemetry data and controlling them.

WORKSHOP: Building microservice applications on Openshift using Java technologies

 

Abstract

Do you like Java EE, Spring or Vert.x? No matter what your preferred choice of Java technology, we take you on a ride to the cloud. In this workshop you put your hands on Openshift/Kubernetes to deploy and run applications build with your preferred framework. We will develop restful endpoints, database access, secure services and much more. Openshift/Kubernetes make this a breeze. You’ll learn the basic cloud platform concepts along the way and will explore the relevant features of your preferred stack to behave well in cloud environments.

Bring your own laptop, a curious mind and some coffee and we will have a good time.

WORKSHOP: EnMasse - messaging and IoT in your hands

paolo patierno
 
 
ulf
eng Ulf Lilleengen
Red Hat

 

Abstract

Interested in messaging and IoT? Kubernetes and OpenShift? In this workshop, we will dive into EnMasse, an open source Messaging-as-a-Service platform, built on top of Kubernetes and OpenShift. You will setup OpenShift or Kubernetes, deploy EnMasse, and build an end-2-end solution with edge devices, messaging, and analytics.

You will learn basic Kubernetes and OpenShift concepts as we go, and learn how you can use EnMasse to implement different messaging patterns in your application.

WORKSHOP: Mikrostoritve in cloud-native arhitektura z Javo - »Deep dive«

MatjazBJuric
engdr. Matjaž B. Jurič
UL FRI, Java Championace director


tilen faganel
Tilen Faganel
Sunesis, Kumuluz


Meznaric crop
Jan Meznarič
UL FRI in projekt Kumuluz

 

Subtitle: Serveless Java in kako narediti prehod iz Java EE aplikacijskih strežnikov na mikrostoritve

Abstract

V delavnici bomo na praktičnih primerih prikazali, kaj v resnici pomeni razviti aplikacijo skladno s koncepti cloud-native arhitekturo in kako uporabiti in izkoristiti prednosti mikrostoritev. Razvili bomo konkretno serverless Java aplikacijo, ki bo sledila konceptom in dobrim praksam cloud-native arhitekture ter prikazali, kako zasnovati, razviti in upravljati aplikacijo, sestavljeno iz samostojnih mikrostoritev, pakiranih v vsebnikih ter hkrati izkoristiti prednosti, od elastičnosti, prilagodljivosti, odpornosti na napake pa do morda najpomembnejše – kako povečati učinkovitost razvoja.

Pri tem se bomo seznanili z množico naprednih vidikov, kot so konfiguriranje mikrostoritev z uporabo konfiguracijskega strežnika, dinamično odkrivanje storitev z porazdeljevanjem obremenitve, najboljše prakse logiranja mikrostoritev, uporaba API prehodov, nadzor delovanja mikrostoritev in načini zbiranja metrik ter preverjanja zdravja in ostalih naprednih tem, kot so prekinjevalci toka, dogodkovne platforme (Kafka) in ostalo. Seznanili se bomo tudi z načini pakiranja aplikacij v Uber-JAR in načine njihovega pakiranja v vsebnike Docker.

Delavnica bo praktična in bo potekala na konkretnih primerih v razvojnem orodju. Priporočeno je osnovno poznavanje Jave, Maven, razvojnih orodij in storitev REST.